Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί είναι επενδύσεις που κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους αντιμετωπίζουν ποικίλες μορφές κινδύνου, όπως ακραία φυσικά φαινόμενα, ηλεκτρομηχανολογικές βλάβες, αστοχία υλικών, κακόβουλες ενέργειες κλπ. Τα συμβάντα αυτά έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία ενός σταθμού καθώς σε πολλές περιπτώσεις επιφέρουν σημαντική απώλεια εσόδων. Ως εκ τούτου η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της προστασίας της επένδυσης έναντι των κινδύνων αυτών.

Το Energy Marketplace συνεργάζεται με μεγάλες και αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και εξειδικευμένους συμβούλους διαχείρισης κινδύνου ώστε, ανάλογα με τις ανάγκες σας, να σας προσφέρει το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης της επένδυσής σας με τη βέλτιστη σχέση καλύψεων – κόστους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.