Νομική Υποστήριξη

Νομική Υποστήριξη

Σε περίπτωση νομικών ή λογιστικών θεμάτων σας προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη μέσω του συνεργαζόμενου δικτύου νομικών και λογιστικών συμβούλων. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα due diligence, εφαρμογής ή διαπραγμάτευσης συμβάσεων, αγοραπωλησίας φ/β σταθμών, διαχείρισης αποζημιώσεων για εντός εγγυήσης εξοπλισμό καθώς και επίλυσης διαφορών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.