Λειτουργία & Συντήρηση

Λειτουργία & Συντήρηση

Ο περιοδικός έλεγχος και η τακτική συντήρηση του φ/β σταθμού διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία και την πρόληψη βλαβών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση του συστήματος. Κατά την περιοδική επίσκεψη ελέγχονται λεπτομερώς όλα τα τμήματα του φ/β σταθμού και διεξάγονται αναλυτικές μετρήσεις με εξειδικευμένα για φ/β εγκαταστάσεις όργανα, όπως απαιτείται από τα διεθνή πρότυπα συντήρησης HD384, ΕΝ 62446, EN 62305 και IEC 60364.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.