Φόρτωση Χάρτη...

17942359

Αττική & Κεντρική Ελλάδα
Αχαρνές, Αττική,
Greece
340,000€
(Ιδία Κεφάλαια: 340,000€ + Υπόλοιπο Δανείου: 0€)
Κατηγορία Φ/Β Σταθμού (Σύστημα Στήριξης): Tracker
  • 555
  • 0
Γενικά
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 100 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί Εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 15/11/2012
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.36 €/kWh

Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Trackers
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: Suntech STP 285
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 350
Τύπος Αντιστροφέα: SMA STP 15000TL 12000TL
Αριθμός Αντιστροφέων: 8
Τύπος Μετασχηματιστή: -

Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 190,000 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 1,900 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 2,600 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 73.08 %

Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 68,000 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 1,000 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 6,500 €
Υπόλοιπο Δανείου: 0 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 0 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 0 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %

Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 255,864 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 10.93 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 7.56 έτη
Έτος Παραγωγή Ενέργειας kWh Έσοδα € Λειτουργικό Κόστος € Λειτουργικά Κέρδη € Αποσβέσεις € Χρεωλύσιο € Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € Τόκος € Τοκοχρεωλύσιο € Κέρδη προ Φόρων € Φόρος € Καθαρές Χρηματοροές € Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές €
A B C = (A-B) D E F G H = (E+G) I = (C-D-G) J K = (C-H-J)
0 0 -340,000 -340,000 -340,000
1 190,000 68,400 6,500 61,900 28,000 0 0 0 0 33,900 9,831 52,069 51,048 -287,931
2 188,100 67,716 6,630 61,086 28,000 0 0 0 0 33,086 9,595 51,491 49,492 -236,440
3 186,219 67,039 6,763 60,276 28,000 0 0 0 0 32,276 9,360 50,916 47,979 -185,524
4 184,357 66,369 6,898 59,471 28,000 0 0 0 0 31,471 9,127 50,344 46,510 -135,180
5 182,513 65,705 7,036 58,669 28,000 0 0 0 0 30,669 8,894 49,775 45,083 -85,405
6 180,688 65,048 7,177 57,871 28,000 0 0 0 0 29,871 8,663 49,208 43,695 -36,197
7 178,881 64,397 7,321 57,076 7,000 0 0 0 0 50,076 14,522 42,554 37,046 6,357
8 177,092 63,753 7,467 56,286 0 0 0 0 0 56,286 16,323 39,963 34,108 46,320
9 175,321 63,116 7,616 55,500 0 0 0 0 0 55,500 16,095 39,405 32,972 85,725
10 173,568 62,484 7,768 54,716 0 0 0 0 0 54,716 15,868 38,848 31,869 124,573
11 171,832 61,860 7,923 53,937 0 0 0 0 0 53,937 15,642 38,295 30,799 162,868
12 170,114 61,241 8,081 53,160 0 0 0 0 0 53,160 15,416 37,744 29,761 200,612
13 168,413 60,629 8,243 52,386 0 0 0 0 0 52,386 15,192 37,194 28,752 237,806
14 166,729 60,022 8,408 51,614 0 0 0 0 0 51,614 14,968 36,646 27,773 274,452
15 165,062 59,422 8,576 50,846 0 0 0 0 0 50,846 14,745 36,101 26,824 310,553
16 163,411 58,828 8,748 50,080 0 0 0 0 0 50,080 14,523 35,557 25,901 346,110
17 40,444 14,560 2,231 12,329 0 0 0 0 0 12,329 3,575 8,754 6,252 354,864
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Παρόμοιοι Φ/Β Σταθμοί

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.