Φόρτωση Χάρτη...

34433646

Πελοπόννησος
Μολάοι, Λακωνία,
Greece
235,000€
(Ιδία Κεφάλαια: 235,000€ + Υπόλοιπο Δανείου: 0€)
Κατηγορία Φ/Β Σταθμού (Σύστημα Στήριξης): Σταθέρες βάσεις
  • 575
  • 0
Γενικά
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 100 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί Εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 18/02/2013
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.29 €/kWh

Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Fixed
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: Yingli Solar YL 240P-32b
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 416
Τύπος Αντιστροφέα: SMA Sunny Tripower 17000TL
Αριθμός Αντιστροφέων: 6
Τύπος Μετασχηματιστή: -

Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 165,000 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 1,650 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 2,100 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 78.57 %

Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 47,000 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 1,000 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 4,800 €
Υπόλοιπο Δανείου: 0 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 0 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 0 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %

Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 172,427 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 10.58 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 7.81 έτη
Έτος Παραγωγή Ενέργειας kWh Έσοδα € Λειτουργικό Κόστος € Λειτουργικά Κέρδη € Αποσβέσεις € Χρεωλύσιο € Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € Τόκος € Τοκοχρεωλύσιο € Κέρδη προ Φόρων € Φόρος € Καθαρές Χρηματοροές € Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές €
A B C = (A-B) D E F G H = (E+G) I = (C-D-G) J K = (C-H-J)
0 0 -235,000 -235,000 -235,000
1 165,000 47,025 4,800 42,225 17,000 0 0 0 0 25,225 7,315 34,910 34,225 -200,090
2 163,350 46,555 4,896 41,659 17,000 0 0 0 0 24,659 7,151 34,508 33,168 -165,582
3 161,717 46,089 4,994 41,095 17,000 0 0 0 0 24,095 6,988 34,107 32,140 -131,475
4 160,100 45,628 5,094 40,534 17,000 0 0 0 0 23,534 6,825 33,709 31,142 -97,766
5 158,499 45,172 5,196 39,976 17,000 0 0 0 0 22,976 6,663 33,313 30,173 -64,453
6 156,914 44,720 5,300 39,420 17,000 0 0 0 0 22,420 6,502 32,918 29,230 -31,535
7 155,345 44,273 5,406 38,867 8,500 0 0 0 0 30,367 8,806 30,061 26,170 -1,474
8 153,792 43,831 5,514 38,317 0 0 0 0 0 38,317 11,112 27,205 23,219 25,731
9 152,254 43,392 5,624 37,768 0 0 0 0 0 37,768 10,953 26,815 22,438 52,546
10 150,731 42,958 5,736 37,222 0 0 0 0 0 37,222 10,794 26,428 21,680 78,974
11 149,224 42,529 5,851 36,678 0 0 0 0 0 36,678 10,637 26,041 20,944 105,015
12 147,732 42,104 5,968 36,136 0 0 0 0 0 36,136 10,479 25,657 20,230 130,672
13 146,255 41,683 6,087 35,596 0 0 0 0 0 35,596 10,323 25,273 19,537 155,945
14 144,792 41,266 6,209 35,057 0 0 0 0 0 35,057 10,167 24,890 18,864 180,835
15 143,344 40,853 6,333 34,520 0 0 0 0 0 34,520 10,011 24,509 18,211 205,344
16 141,911 40,445 6,460 33,985 0 0 0 0 0 33,985 9,856 24,129 17,577 229,473
17 70,246 20,020 3,295 16,725 0 0 0 0 0 16,725 4,850 11,875 8,481 241,348
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Παρόμοιοι Φ/Β Σταθμοί

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.