Φόρτωση Χάρτη...

42551154

Αττική & Κεντρική Ελλάδα
Λειβαδιά,
Greece
210,000€
(Ιδία Κεφάλαια: 210,000€ + Υπόλοιπο Δανείου: 0€)
Κατηγορία Φ/Β Σταθμού (Σύστημα Στήριξης): Σταθέρες βάσεις
  • 999+
  • 0
Γενικά
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.29 €/kWh
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 10/03/2013
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 100 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί Εδάφους

Σύστημα
Τύπος Αντιστροφέα: SMA Sunny Tripower 17000TL
Σύστημα Στήριξης: Fixed
Αριθμός Αντιστροφέων: 6
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 432
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: Luxor LX230P
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Μετασχηματιστή: NA

Απόδοση
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 1,500 kWh/kWp
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 150,000 kWh
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 1,950 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 76.92 %

Χρηματοοικονομικά
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 1,000 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 3,700 €
Ετήσιο Έσοδο: 43,000 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 0 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 0 μήνες
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Υπόλοιπο Δανείου: 0 €
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %

Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 168,992 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 11.58 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 7.18 έτη
Έτος Παραγωγή Ενέργειας kWh Έσοδα € Λειτουργικό Κόστος € Λειτουργικά Κέρδη € Αποσβέσεις € Χρεωλύσιο € Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € Τόκος € Τοκοχρεωλύσιο € Κέρδη προ Φόρων € Φόρος € Καθαρές Χρηματοροές € Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές €
A B C = (A-B) D E F G H = (E+G) I = (C-D-G) J K = (C-H-J)
0 0 -210,000 -210,000 -210,000
1 150,000 42,750 3,700 39,050 20,000 0 0 0 0 19,050 5,525 33,525 32,868 -176,475
2 148,500 42,323 3,774 38,549 20,000 0 0 0 0 18,549 5,379 33,170 31,882 -143,305
3 147,015 41,899 3,849 38,050 20,000 0 0 0 0 18,050 5,235 32,815 30,922 -110,490
4 145,545 41,480 3,926 37,554 20,000 0 0 0 0 17,554 5,091 32,463 29,991 -78,027
5 144,090 41,066 4,005 37,061 20,000 0 0 0 0 17,061 4,948 32,113 29,086 -45,914
6 142,649 40,655 4,085 36,570 20,000 0 0 0 0 16,570 4,805 31,765 28,206 -14,149
7 141,223 40,249 4,167 36,082 3,333 0 0 0 0 32,749 9,497 26,585 23,144 12,436
8 139,811 39,846 4,250 35,596 0 0 0 0 0 35,596 10,323 25,273 21,570 37,709
9 138,413 39,448 4,335 35,113 0 0 0 0 0 35,113 10,183 24,930 20,860 62,639
10 137,029 39,053 4,422 34,631 0 0 0 0 0 34,631 10,043 24,588 20,171 87,227
11 135,659 38,663 4,510 34,153 0 0 0 0 0 34,153 9,904 24,249 19,503 111,476
12 134,302 38,276 4,600 33,676 0 0 0 0 0 33,676 9,766 23,910 18,853 135,386
13 132,959 37,893 4,692 33,201 0 0 0 0 0 33,201 9,628 23,573 18,223 158,959
14 131,629 37,514 4,786 32,728 0 0 0 0 0 32,728 9,491 23,237 17,611 182,196
15 130,313 37,139 4,882 32,257 0 0 0 0 0 32,257 9,355 22,902 17,017 205,098
16 129,010 36,768 4,980 31,788 0 0 0 0 0 31,788 9,219 22,569 16,440 227,667
17 21,287 6,067 847 5,220 0 0 0 0 0 5,220 1,514 3,706 2,647 231,373
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Παρόμοιοι Φ/Β Σταθμοί

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.