Φόρτωση Χάρτη...

54646335

Κρήτη
Καστέλλι, Ηράκλειο,
Greece
190,000€
(Ιδία Κεφάλαια: 120,000€ + Υπόλοιπο Δανείου: 70,000€)
Κατηγορία Φ/Β Σταθμού (Σύστημα Στήριξης): Tracker
  • 843
  • 0
Γενικά
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 80 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 24/01/2013
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.21 €/kWh

Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Trackers
Τεχνολογία: Πολύκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: Suntech STP250-24/Vd
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 320
Τύπος Αντιστροφέα: SMA STP 12000TL & SMA STP 17000TL
Αριθμός Αντιστροφέων: 6
Τύπος Μετασχηματιστή: -

Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 184,000 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 2,300 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 2,900 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 79.31 %

Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 37,700 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 300 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 3,300 €
Υπόλοιπο Δανείου: 70,000 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 8 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 78 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %

Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 141,595 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 12.75 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 7.81 έτη
Έτος Παραγωγή Ενέργειας kWh Έσοδα € Λειτουργικό Κόστος € Λειτουργικά Κέρδη € Αποσβέσεις € Χρεωλύσιο € Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € Τόκος € Τοκοχρεωλύσιο € Κέρδη προ Φόρων € Φόρος € Καθαρές Χρηματοροές € Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές €
A B C = (A-B) D E F G H = (E+G) I = (C-D-G) J K = (C-H-J)
0 70,000 -120,000 -120,000 -120,000
1 184,000 37,720 3,300 34,420 18,000 10,769 59,231 5,600 16,369 10,820 3,138 14,913 14,621 -105,087
2 182,160 37,343 3,366 33,977 18,000 10,769 48,462 4,738 15,507 11,239 3,259 15,211 14,620 -89,876
3 180,338 36,969 3,433 33,536 18,000 10,769 37,693 3,877 14,646 11,659 3,381 15,509 14,614 -74,367
4 178,535 36,600 3,502 33,098 18,000 10,769 26,924 3,015 13,784 12,083 3,504 15,810 14,606 -58,557
5 176,750 36,234 3,572 32,662 18,000 10,769 16,155 2,154 12,923 12,508 3,627 16,112 14,593 -42,445
6 174,983 35,872 3,643 32,229 18,000 10,769 5,386 1,292 12,061 12,937 3,752 16,416 14,577 -26,029
7 173,233 35,513 3,716 31,797 9,000 5,385 1 431 5,816 22,366 6,486 19,495 16,972 -6,534
8 171,501 35,158 3,790 31,368 0 0 0 0 0 31,368 9,097 22,271 19,008 15,737
9 169,786 34,806 3,866 30,940 0 0 0 0 0 30,940 8,973 21,967 18,381 37,704
10 168,088 34,458 3,943 30,515 0 0 0 0 0 30,515 8,849 21,666 17,774 59,370
11 166,407 34,113 4,022 30,091 0 0 0 0 0 30,091 8,726 21,365 17,183 80,735
12 164,743 33,772 4,102 29,670 0 0 0 0 0 29,670 8,604 21,066 16,610 101,801
13 163,096 33,435 4,184 29,251 0 0 0 0 0 29,251 8,483 20,768 16,054 122,569
14 161,465 33,100 4,268 28,832 0 0 0 0 0 28,832 8,361 20,471 15,514 143,040
15 159,850 32,769 4,353 28,416 0 0 0 0 0 28,416 8,241 20,175 14,990 163,215
16 158,252 32,442 4,440 28,002 0 0 0 0 0 28,002 8,121 19,881 14,482 183,096
17 78,335 16,059 2,264 13,795 0 0 0 0 0 13,795 4,001 9,794 6,995 192,890
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Παρόμοιοι Φ/Β Σταθμοί

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.