Φόρτωση Χάρτη...

55425396

Κρήτη
Ιεράπετρα, Λασίθι,
Greece
210,000€
(Ιδία Κεφάλαια: 210,000€ + Υπόλοιπο Δανείου: 0€)
Κατηγορία Φ/Β Σταθμού (Σύστημα Στήριξης): Σταθέρες βάσεις
  • 841
  • 0
Γενικά
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 80 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 23/09/2010
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.36 €/kWh

Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Fixed
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: Suntech STP275-24/Vd
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 290
Τύπος Αντιστροφέα: SMA SMC 11000TL & SMA SB 5000TL
Αριθμός Αντιστροφέων: 9
Τύπος Μετασχηματιστή: -

Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 132,000 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 1,650 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 2,100 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 78.57 %

Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 44,000 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 0 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 2,500 €
Υπόλοιπο Δανείου: 0 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 0 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 0 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %

Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 169,828 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 12.88 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 6.45 έτη
Έτος Παραγωγή Ενέργειας kWh Έσοδα € Λειτουργικό Κόστος € Λειτουργικά Κέρδη € Αποσβέσεις € Χρεωλύσιο € Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € Τόκος € Τοκοχρεωλύσιο € Κέρδη προ Φόρων € Φόρος € Καθαρές Χρηματοροές € Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές €
A B C = (A-B) D E F G H = (E+G) I = (C-D-G) J K = (C-H-J)
0 0 -210,000 -210,000 -210,000
1 132,000 46,860 2,500 44,360 25,000 0 0 0 0 19,360 5,614 38,746 37,986 -171,254
2 130,680 46,391 2,550 43,841 25,000 0 0 0 0 18,841 5,464 38,377 36,887 -132,877
3 129,373 45,927 2,601 43,326 25,000 0 0 0 0 18,326 5,315 38,011 35,819 -94,866
4 128,079 45,468 2,653 42,815 22,917 0 0 0 0 19,898 5,770 37,045 34,224 -57,821
5 126,798 45,013 2,706 42,307 0 0 0 0 0 42,307 12,269 30,038 27,206 -27,783
6 125,530 44,563 2,760 41,803 0 0 0 0 0 41,803 12,123 29,680 26,355 1,897
7 124,275 44,118 2,815 41,303 0 0 0 0 0 41,303 11,978 29,325 25,529 31,222
8 123,032 43,676 2,871 40,805 0 0 0 0 0 40,805 11,833 28,972 24,727 60,194
9 121,802 43,240 2,928 40,312 0 0 0 0 0 40,312 11,690 28,622 23,950 88,816
10 120,584 42,807 2,987 39,820 0 0 0 0 0 39,820 11,548 28,272 23,193 117,088
11 119,378 42,379 3,047 39,332 0 0 0 0 0 39,332 11,406 27,926 22,460 145,014
12 118,184 41,955 3,108 38,847 0 0 0 0 0 38,847 11,266 27,581 21,747 172,595
13 117,002 41,536 3,170 38,366 0 0 0 0 0 38,366 11,126 27,240 21,057 199,835
14 106,179 37,694 2,964 34,730 0 0 0 0 0 34,730 10,072 24,658 18,688 224,493
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Παρόμοιοι Φ/Β Σταθμοί

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.