Φόρτωση Χάρτη...

84700221

Αττική & Κεντρική Ελλάδα
Θήβα, Βοιωτία,
Greece
990,000€
(Ιδία Κεφάλαια: 990,000€ + Υπόλοιπο Δανείου: 0€)
Κατηγορία Φ/Β Σταθμού (Σύστημα Στήριξης): Σταθέρες βάσεις
  • 999+
  • 0
Γενικά
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 499 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 28/12/2012
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.26 €/kWh

Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Fixed
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: Suntech Pluto 240-Wdm
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 2,080
Τύπος Αντιστροφέα: SMA STP 17000TL & SMA STP 10000TL
Αριθμός Αντιστροφέων: 30
Τύπος Μετασχηματιστή: ΑΒΒ 630kVA

Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 768,460 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 1,540 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 1,950 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 78.97 %

Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 196,000 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 2,500 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 11,000 €
Υπόλοιπο Δανείου: 0 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 0 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 0 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %

Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 787,949 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 11.19 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 7.54 έτη
Έτος Παραγωγή Ενέργειας kWh Έσοδα € Λειτουργικό Κόστος € Λειτουργικά Κέρδη € Αποσβέσεις € Χρεωλύσιο € Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € Τόκος € Τοκοχρεωλύσιο € Κέρδη προ Φόρων € Φόρος € Καθαρές Χρηματοροές € Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές €
A B C = (A-B) D E F G H = (E+G) I = (C-D-G) J K = (C-H-J)
0 0 -990,000 -990,000 -990,000
1 768,460 195,957 11,000 184,957 66,500 0 0 0 0 118,457 34,353 150,604 147,651 -839,396
2 760,775 193,998 11,220 182,778 66,500 0 0 0 0 116,278 33,721 149,057 143,269 -690,339
3 753,167 192,058 11,444 180,614 66,500 0 0 0 0 114,114 33,093 147,521 139,012 -542,818
4 745,635 190,137 11,673 178,464 66,500 0 0 0 0 111,964 32,470 145,994 134,876 -396,824
5 738,179 188,236 11,906 176,330 66,500 0 0 0 0 109,830 31,851 144,479 130,859 -252,345
6 730,797 186,353 12,144 174,209 66,500 0 0 0 0 107,709 31,236 142,973 126,956 -109,372
7 723,489 184,490 12,387 172,103 22,167 0 0 0 0 149,936 43,481 128,622 111,973 19,250
8 716,254 182,645 12,635 170,010 0 0 0 0 0 170,010 49,303 120,707 103,022 139,957
9 709,091 180,818 12,888 167,930 0 0 0 0 0 167,930 48,700 119,230 99,766 259,187
10 702,000 179,010 13,146 165,864 0 0 0 0 0 165,864 48,101 117,763 96,607 376,950
11 694,980 177,220 13,409 163,811 0 0 0 0 0 163,811 47,505 116,306 93,541 493,256
12 688,030 175,448 13,677 161,771 0 0 0 0 0 161,771 46,914 114,857 90,564 608,113
13 681,150 173,693 13,951 159,742 0 0 0 0 0 159,742 46,325 113,417 87,675 721,530
14 674,339 171,956 14,230 157,726 0 0 0 0 0 157,726 45,741 111,985 84,871 833,515
15 667,596 170,237 14,515 155,722 0 0 0 0 0 155,722 45,159 110,563 82,150 944,078
16 660,920 168,535 14,805 153,730 0 0 0 0 0 153,730 44,582 109,148 79,508 1,053,226
17 218,104 55,617 5,034 50,583 0 0 0 0 0 50,583 14,669 35,914 25,648 1,089,140
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Παρόμοιοι Φ/Β Σταθμοί

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.