Φόρτωση Χάρτη...

89601231

Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος & Ιόνια Νησιά
Ioannina,
Greece
820,000€
(Ιδία Κεφάλαια: 820,000€ + Υπόλοιπο Δανείου: 0€)
Κατηγορία Φ/Β Σταθμού (Σύστημα Στήριξης): Σταθέρες βάσεις
  • 999+
  • 0
Γενικά
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 500 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί Εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 07/03/2013
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.24 €/kWh

Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Fixed
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: Tenesol 220-230
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 2,230
Τύπος Αντιστροφέα: Siemens 20kW
Αριθμός Αντιστροφέων: 25
Τύπος Μετασχηματιστή: ABB 630kVA

Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 675,000 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 1,350 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 1,850 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 72.97 %

Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 162,000 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 3,800 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 8,500 €
Υπόλοιπο Δανείου: 0 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 0 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 0 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %

Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 716,318 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 11.89 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 7.13 έτη
Έτος Παραγωγή Ενέργειας kWh Έσοδα € Λειτουργικό Κόστος € Λειτουργικά Κέρδη € Αποσβέσεις € Χρεωλύσιο € Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € Τόκος € Τοκοχρεωλύσιο € Κέρδη προ Φόρων € Φόρος € Καθαρές Χρηματοροές € Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές €
A B C = (A-B) D E F G H = (E+G) I = (C-D-G) J K = (C-H-J)
0 0 -820,000 -820,000 -820,000
1 675,000 162,000 8,500 153,500 70,000 0 0 0 0 83,500 24,215 129,285 126,750 -690,715
2 668,250 160,380 8,670 151,710 70,000 0 0 0 0 81,710 23,696 128,014 123,043 -562,701
3 661,568 158,776 8,843 149,933 70,000 0 0 0 0 79,933 23,181 126,752 119,441 -435,949
4 654,952 157,188 9,020 148,168 70,000 0 0 0 0 78,168 22,669 125,499 115,942 -310,450
5 648,402 155,616 9,200 146,416 70,000 0 0 0 0 76,416 22,161 124,255 112,542 -186,195
6 641,918 154,060 9,384 144,676 70,000 0 0 0 0 74,676 21,656 123,020 109,238 -63,175
7 635,499 152,520 9,572 142,948 52,500 0 0 0 0 90,448 26,230 116,718 101,610 53,543
8 629,144 150,995 9,763 141,232 0 0 0 0 0 141,232 40,957 100,275 85,584 153,818
9 622,853 149,485 9,958 139,527 0 0 0 0 0 139,527 40,463 99,064 82,892 252,882
10 616,624 147,990 10,157 137,833 0 0 0 0 0 137,833 39,972 97,861 80,280 350,743
11 610,458 146,510 10,360 136,150 0 0 0 0 0 136,150 39,484 96,666 77,745 447,409
12 604,353 145,045 10,567 134,478 0 0 0 0 0 134,478 38,999 95,479 75,285 542,888
13 598,309 143,594 10,778 132,816 0 0 0 0 0 132,816 38,517 94,299 72,896 637,187
14 592,326 142,158 10,994 131,164 0 0 0 0 0 131,164 38,038 93,126 70,578 730,313
15 586,403 140,737 11,214 129,523 0 0 0 0 0 129,523 37,562 91,961 68,328 822,274
16 580,539 139,329 11,438 127,891 0 0 0 0 0 127,891 37,088 90,803 66,145 913,077
17 431,050 103,452 8,750 94,702 0 0 0 0 0 94,702 27,464 67,238 48,019 980,315
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Παρόμοιοι Φ/Β Σταθμοί

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.